Tumescentní liposukce

Jde o metodu odstraňování podkožního tuku, který je ve větším množství nahromaděn na některých místech těla a může tak způsobovat nežádoucí proporce postavy. Toto zvýšené ukládání tuku do určitých oblastí je dáno různými vlivy, zejména dědičnými. Liposukce v žádném případě nepředstavuje redukci nadváhy, ale odstraňuje místní nahromadění tuku a umožňuje korekci tělesných křivek. Doporučujeme ji zejména lidem, kteří jinak dbají o svoji postavu, ale kterým již žádné dietní či pohybové aktivity nepomáhají zbavit se ohraničených tukových nadbytků. Zásadním předpokladem maximální spokojenosti pacienta po provedené liposukci je dobrá elasticita jeho kůže, která s přibývajícím věkem klesá. Nejčastější lokality, kde se ve zvýšené míře ukládá podkožní tuk, bývají u žen zejména zevní a vnitřní stehna, boky, břicho, hýždě a jiné. U mužů to nejčastěji bývají boky, podbradek, prsa a výjimečně i oblast břicha (většinou se jedná o vnitřní tuk, který nelze odsát). Liposukcí je možno odsát tuk i na jiných místech těla, ale existují i takové lokality, kde liposukce není příliš vhodná (např. přední plocha stehen). Nelze vždy splnit všechna přání a představy klienta.

Výhody supertumescentní metody liposukce:

1. Výkon se provádí pouze v místním znecitlivění, tedy ambulantně
2. Vlastní odsávání tuku je nebolestivé (jen při napouštění může být zprvu chvíli pociťován mírný tlak).
3. Rovněž pooperační bolesti jsou minimální
4. Pravděpodobnost vzniku pooperačních nerovností nad odsátým místem se redukuje
na minimum
5. Pacient po zákroku může prakticky ihned opustit zdravotnické zařízení. Návrat do práce bývá možný do 2 dnů po výkonu.
6. Doba, kdy je bezpodmínečně nutné nosit kompresivní prádlo se pohybuje v rozmezí 10-14 dnů (s výjimkou sprchování), obvykle se nosí déle v závislosti na kvalitě kůže a množství odsátého tuku a odsávané lokalitě.
7. Při operaci prakticky nedochází ke krevním ztrátám
8. Pacient se může při výkonu různě sám polohovat a usnadní tak dokonalé odsátí daných oblastí
9. Drobné vpichy pro odsávací kanylu zaručují prakticky neviditelné jizvičky na kůži
10. Zákrok je cenově výhodnější než klasická liposukce v celkové anestézii
11. Po liposukci je vhodné podstoupit tlakové masáže, případně lymfodrenáže

Operační postup:

Místo, odkud zamýšlíme odsát podkožní tuk je nejprve napuštěno směsí obsahující fysiologický roztok, lokální anestetikum, preparát zmenšující výrazně krvácení a roztok snižující možnost alergické reakce. Během napouštění je zprvu pociťován tlak v napouštěné oblasti, který se však po chvilce otupí a oblast se stane necitlivou. Poté, co se roztokem infiltruje celá oblast, přistupuje se k vlastnímu odsávání z malých kožních povrchů (cca 3 mm), které pacient už vůbec necítí. Malými řezy jsou zavedeny kanyly podstatně menší, než jakých je používáno při odlišných typech liposukce. A právě díky tomu, že se tenčími kanylami odsává z většího, roztokem infiltrovaného objemu, snižuje se riziko vzniku následných hrbolků na povrchu těla. Vlastní odsávání je v podstatě nebolestivé. Ihned po operaci se přikládá sterilní krytí a absorpční pláty zachycující tekutinu, která vytéká z drobných ran po odsávání asi 12-24 hod.
Rovněž hned po výkonu se navléká kompresivní prádlo.

Celá procedura trvá necelé 2 hodiny (liší se dle počtu odsávaných oblastí). Během této doby může operovaný poslouchat rádio. Po zákroku se nepodávají obvykle analgetika, protože účinek lokálního anestetika přetrvává v odsáté oblasti mnoho hodin. Po výkonu operovaný odchází v doprovodu domů.
Tentýž den po zákroku se doporučuje hojnost nealko tekutin a C-vitamin. Jemné masírování liposukční oblasti je výhodné pro vyhlazení a zatažení kůže, které může trvat až 5 měsíců. V dané oblasti může přetrvávat mírná bolestivost, nebo naopak snížená citlivost, otok, nebo krevní podlitina ještě 3-5 týdnů, i když to bývá zřídka.

Hodnocení konečného efektu je možné nejdřívě asi za 4 měsíce.
Před zákrokem nedoporučujeme několik dní alkoholické nápoje a léky snižující srážlivost krve, jako salicyláty, např. Acylpyrin nebo také Ibuprofen.
Termín zákroku není vhodné u žen domlouvat na období předpokládané menstruace.
K zákroku je nutné s sebou přinést základní vyšetření – krevní obraz, včetně srážlivosti.
Elastické leginy nebo sportovní volné kalhoty zvýší Váš komfort při odchodu z našeho zařízení.

Věříme, že pokud dodržíte všechna výše uvedená doporučení, budete s výsledkem velmi spokojeni.