MUDr. Robert Vlachovský

Narozen v roce 1977 v Uherském Hradišti.
V letech 1995-2001 absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně od roku 2001-dosud sekundární lékař a asistent II. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv.Anny v Brně.
Atestace z chirurgie I. st. (2004), příprava na atestaci z cévní chirurgie. Držitel licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe. Certifikát pro laserové operace na žilním systému (2005).

Člen České lékařské komory (ČLK), České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH), European Society for Vascular Surgery (ESVS), Association of International Vascular Surgeons (AIVS), Společnosti robotické chirurgie (SRCH).

Další informace na stránkách www.krecove-zily.com.