MUDr. Evžen Trupar, Ph.D.

Promoval na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v roce 1998. Po promoci pracoval do roku 2001 jako lékař na chirurgii a traumatologii v Úrazové nemocnici v Brně. V roce 2001 nastoupil na Kliniku popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno, kde od ledna 2007 do února 2008 pracoval jako vedoucí lékař oddělení rekonstrukční chirurgie. V rámci práce ve Fakultní nemocnici Brno se podílí na výuce studentů lékařské fakulty a operacích celého spektra plastické chirurgie včetně mikrochirurgie.


vzdělání:

1998 - MUDr. - Lékařská fakulta, MU Brno

2001 - atestace z chirurgie I. stupně

2006 - atestace z plastické chirurgie

2010 - Ph.D. - Lékařská fakulta, MU Brno


pracovní pobyty, stáže:

Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno

Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

Welbeck Hospital, Londýn

Clinique Elysée Montaigne, Paříž - Macrolane training

Akademikliniken, Stockholm

Ospendale Carlo Forlanini, Řím - 8 Videocourse on nasal & facial surgery "The Italian Way to Facial Plastic Surgery"


členství v odborných společnostech:

Společnost plastické chirurgie

Společnost estetické chirurgie

Společnost popáleninové medicíny

Společnost pro využití laseru v medicíně