Mini Face-Lift

Mini vypnutí obličeje, Mini Face-Lift

S přibývajícím věkem dochází k poklesu tváří se zvýrazněním přirozených obličejových rýh a se vznikem vrásnění kolem očí, úst, na bradě a na krku. Příčinou tohoto stavu bývá snižující se elasticita kůže, povolení závěsného aparátu kůže a vlivem gravitace pokles tukové podkožní vrstvy ve tváři.

Drobné kožní vrásnění (zejména kolem úst a očí) lze odstranit jednak peelingem (poleptání povrchní vrstvy kůže) nebo laserem. Celkový pokles tváře je možné upravit jen chirurgickým výkonem-faceliftingem. Způsob provedení faceliftingu a rozsah operačního zákroku je nutné přizpůsobit charakteru tváře a převažujícím projevům stárnutí. Záleží na zkušenosti operatéra jakou nejvhodnější operační techniku ve vašem případě zvolí. Rozsah výkonu lze též dle možností přizpůsobit vašim představám a požadavkům.V současné hektické době mnoho lidí dává přednost výkonům, které přinášejí rychlý efekt s minimem operačního rizika a s rychlým návratem do pracovního procesu.Tyto podmínky splňují nejlépe tzv. „miniliftingy“. Vše bude s Vámi probráno při konzultaci a budou vám zodpovězeny vaše dotazy.

Operace

Minilifting je možné zcela bezbolestně provést v lokální anestesii.
Kožní operační řez je veden jen před boltcem a ve vlasaté části spánkové krajiny. Kůže se uvolní pouze v rozsahu přibližně 4-5cm před ušním boltcem směrem do tváře a po vypreparování svalověvazivové vrstvy obličeje se provede jeho zřasení matracovými stehy, čímž se docílí vypnutí této části obličeje v hluboké vrstvě. Po kontrole krvácení se nadbytečný pruh kůže v šíři přibližně 1-2cm odstraní a rána se sešije. Do rány se zpravidla zavádí srkavé drainy, které je třeba odstranit druhý den při kontrolním převazu. Po zakrytí rány sterilním krytím se jako poslední část obvazu používá elastická bandáž, neboli maska, kterou je třeba nosit nonstop týden po operaci, aby došlo k přihojení kůže zpět k hluboké vrstvě.
Ke zvýraznění efektu se může provést úprava podbradku liposukcí.

Principy operace lze shrnout do těchto bodů:

1. Vypnutí povolených a pokleslých podkožních tkání jako je plochý podkožní krční sval a jeho povázka u miniliftů docílíme „nařasením“ podkožní povázky několika účelně zavedenými stehy.
2. Nenásilné vypnutí kožního krytu s odstraněním přebytku kůže.

Operace trvá dle rozsahu 2 - 3 hodiny.
Při operaci jsou zavedeny drainy, které se následující den odstraňují.

Pooperační období

Po operaci bývá otok tváří. Největší je obvykle kolem 2- 3 pooperačního dne a může trvat 1 týden. Proti otokům pomáhají obklady a některé medikamenty.

Možné komplikace

Facelift je dosti rozsáhlý a delikátní operační zákrok, který se provádí v blízkosti důležitých obličejových nervů, cév a slinných žláz. Jako každý chirurgický zákrok není ani facelifting ušetřen možných komplikací, i když výkon provádí zkušený chirurg.

Možné komplikace jsou:

1. Větší krvácení v operované oblasti které může vzniknout bezprostředně po operaci, někdy i během několika následujících pooperačních dnů. Většinou je nutná operační revize a zastavení krvácení, někdy vystačíme jen s punkcí vzniklého krevního výronu.
2. U rozsáhlejších výkonů, zvláště u náchylných jedinců může pooperační otok přetrvávat delší dobu ( i přes 1 měsíc). Postupně však sám vymizí.
3. Porušení nebo útlak některé větve lícního nervu může způsobit ochrnutí některého mimického svalu. Projeví se to asymetrií obličeje zejména při mimických pohybech. Tato porucha je převážně jen přechodná u miniliftingu je toto nebezpečí velmi vzácné
4. Infekční komplikace nebo odumření malého okrsku kůže bývají velmi vzácné a to spíše u kuřáků. Léčba této komplikace prodlouží obvyklou dobu hojení.
5. Pocit napětí a snížení povrchové citlivosti ve tvářích v oblasti před ušním boltcem je normální a časem vymizí.

Závěrem je nutno říci, že facelifting není operace, která by měla změnit charakteristické rysy obličeje (jako např. u korektivní operace nosu). Měla by obličej omladit - někdy o několik let a někdy jej jen zbavit unaveného vzhledu.