Mikrokanylová liposukce

Mikrokanylová tumescentní liposukce – DERMALIPO

MUDr.Evžen Trupar

Liposukce ve všech formách je hned za aplikací botoxu druhý nejžádanější zákrok v estetické chirurgii. Mezi laickou veřejností je liposukce opředena mnoha mýty a nepřesnostmi, se kterými se opakovaně setkávám během konzultací s klienty, proto se v následujícím textu pokusím jednoduše vysvětlit a upřesnit pojem tumescentní liposukce, která je mezi klienty nejžádanější.

Liposukce je definována jako odstranění lokálně nahromaděného tuku v podkoží pomocí dutých kovových trubic (kanyl) podtlakem v těchto kanylách. Může být provedena v celkovém znecitlivění, v lokálním znecitlivění kombinovaném s falšími léky podávanými nitrožilně, nebo výhradně v lokálním znecitlivění – pak hovoříme o tzv. tumescentní liposukci.

Zavedení tumescentní techniky znamenalo v odstraňování tuku z podkoží malou revoluci. Tato technika minimalizuje krevní ztráty a rizika celkové anestezie. Vlastní slovo tumescentní pochází z latinského tumere, tumesco což znamená nadmutý, zduřelý, oteklý a odráží vzhled lokality připravené k odsátí přebytečného tuku po napuštění speciálního roztoku do podkožního tuku. Přestože je mnohdy jako tumescentní liposukce označována i liposukce v celkové anestezii při infiltraci podkoží vazokonstrikčním (krvácení omezujícím) roztokem, správně je termín tumescentní liposukce vyhrazen pro zákrok pouze v místním znecitlivění.

K infiltraci / napuštění podkoží se používá celá řada roztoků. Jejich složení se zpravidla liší dle zvyklostí jednotlivých pracovišť a operatérů. Úkolem tumescentního roztoku je omezit krvácení po dobu liposukce na minimum a znecitlivět podkoží. Liposukce samotná se dá provést mnoha způsoby a každý operatér preferuje svou techniku. Používá se celá škála zařízení a specializovaného instrumentária, takže hovoříme o liposukci vibrační, ultrazvukové, mikrokanylové atd. Zaměřme se na posledně jmenovanou techniku označovanou jako mikrokanylová liposukce - dermalipo.

Mikrokanylová liposukce - jedná se o techniku tumescetní liposukce, tedy liposukce prováděné výhradně v lokálním znecitlivění bez nitrožilně podávaných analgetik a sedativ (látek tišících bolest a uklidňujících) pomocí kanyl do vnitřního průměru 2,7mm. Vlastní liposukce začíná obvyklou přípravou operačního pole, tj. očištěním kůže pacienta antiseptickým roztokem a zarouškováním. Podkoží je napuštěno tumescentním roztokem a po nastoupení účinku roztoku je postupně odsáván podkožní tuk. Oproti tradičně prováděným liposukcím je k mikrokanylové liposukci potřeba mnohem více kožních vstupů, mají však velmi malé rozměry, po zákroku se nezašívají a po zhojení jsou málo patrné.

Jaké jsou výhody oproti liposukci provedené kanylami větších průměrů?

- Malá plocha mikrokanyl na příčném průřezu umožňuje snadnější průnik vazivovými septy s tukem, což minimalizuje bolestivost.
- Minimalizuje se riziko vzniku kožních nerovností.
- Vstupní otvory na kůži mají 2-4 mm, po liposukci se nechávají ke spontánnímu zhojení, není tedy nutná návštěva pacienta k odstranění stehů.
- Hojení je rychlejší díky drenáži přes mnoho vstupních otvorů, minimalizuje se tak pooperační otok.
- Hematomy (krevní výrony) jsou minimální.
- Elastické prádlo po zákroku nosí pacienti 2 týdny oproti obvyklým 6 týdnům
- Pacienti vykazují rychlejší návrat k běžným aktivitám po zákroku.
- Přestože mikrokanyly odstraňují méně tuku za jednotku času, umožňují celkově odsátí většího množství tuku než kanyly velkých průměrů (6mm).

Jaké jsou nevýhody této techniky?

- Delší operační doba.
- V případě odsávání více než 2-3 lokalit je potřeba zpravidla více sezení v intervalech 2-3 týdnů dle předpokládané spotřeby roztoku.

Jak probíhá rekonvalescence po mikrokanylové liposukci?

Při typickém nekomplikovaném průběhu je pro pacienta obtěžující zpravidla jen první den, kdy z otvorů po liposukci odtéká tumescentní roztok s příměsí krve. Během prvních 24 hodin má pacient nonstop elastické prádlo a mění si speciální krytí absorbující tekutiny. Druhý den za 24 hodin od zákroku prádlo sundá a osprchuje se proudem vody, další den je již zpravidla schopen jít do práce. Elastické prádlo se nosí nonstop mimo osobní hygienu 2 týdny a 8 týdnů během sportovních aktivit. Pacienti po zákroku nejsou výrazně handikapováni v civilním životě, zpravidla neužívají žádné léky od bolesti, během prvního týdne pobolívá léčená lokalita jako po pohmoždění, obvykle jen při změnách polohy těla. Týden po zákroku je možné vrátit se k pravidelným sportovním aktivitám.

Mýty o tumescentní liposukci

Velmi často se při rozhovorech s pacienty setkávám s mylnou obavou, že tumescentní technika je vhodná pouze pro malé lokality (tradičně uvádí zevní stehna a kolena) a u ostatních lokalit liposukce v tumesenci prý není proveditelá pro velkou bolestivost a nebezpečí smrti z předávkování anestetikem. Pravdou je, že tato technika je při respektování maximální bezpečné dávky lokálního anestetika (vztažené ke hmotnosti pacienta) bezpečná. Přestože se při tumescentní liposukci maximální dávka doporučená výrobcem překračuje, používá se velmi malých koncentrací, což snižuje celkovou toxicitu anestetika. Posunutá hranice maximální dávky je bezpečně ověřená na velkém souborů pacientů v USA, kde je tato technika úspěšně používaná již od roku 1985. Většina pacientů se rovněž mylně domnívá, že liposukce je proveditelná pouze do 35 let věku. Není tomu tak, horní věkový limit neexistuje, záleží na individuálním nálezu u pacienta.

Závěrem bych chtěl upozornit, že mikrokanylová liposukce stejně jako všechny ostatní techniky liposukce není vhodná pro obézní pacienty. Metoda mikroliposukce umožňuje pacientům pracujícím na formování postavy „doladit“ problémové partie, bez nutnosti většího výpadku v práci. Obvyklý výpadek v práci je 2-3 dny dle rozsahu zákroku. Před zákrokem je vždy nutná osobní konzultace a individuální posouzení nálezu. Metoda není vhodná pro pacienty s poruchami srdečního rytmu a poruchou krevní srážlivosti, relativně nevhodní jsou i pacienti dlouhodobě užívající antidepresiva.